Välkommen på midsommarafton

Då startar vår sommarutställning och vi öppnar kaféet.

Bitte och Hans